Placam alimentaciju za dvoje dece od XXX eura po detetu. U medjuvremenu sam ostao bez posla i bez ikakvih prihoda. Da li mogu da trazim smanjenje alimentacije i koliko bi sud mogao da odredi da moram da placam? Pozdrav!

Poštovani,

Porodičnim zakonom RS je predviđeno da se jednom utvrđena visina alimntacije, odnosno izdržavanja, može promeniti samo novom sudskom odlukom. U tom smislu morate po pokrenete sudski postupak tužbom kojom biste tražili izmenu visine izdržavanja.

Visina izdražavanja može biti određena u fiksnom iznosu ( kada je dužnik izdržavanja nezaposleno lice) ili u određenom procentu od ukupnim mesečnih neto primanja ( kada je obveznik u radnom odnosu). Minimalna sumaizdržavanja predstavlja sumu koju kao nakanadu za hranjenike odnosno lica na prodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo za porodičnu zaštitu.

Da bi Vam sudu usvojio tužebni zahtev, morate da priložite dokaze da su se oklonosti promenile u odnosu na prvobitno donetu odluku,i da sada niste u mogućnosti da snosite svoje obaveze utvrđene presudom o razvodu braka.( da ste se ponovo oženili , da imate još jedno dete, da želite da plaćate ali da niste u mogućjnosti i sl). U ovakvim sudskim postupcima, sud je dužan da prilikom utvrđivanja mogućnosti lica koje je dužno da daje izdržavanje, uzme u obzir sva njegova primanja i stvarne mogućnosti da stiče zaradu, da li ima još dece i sve ostale okolnosti koje su od uticaja za donošenje pravedne odluke.