Otvorena je ostavinska rasprava posle smrti moga oca. Želim da dam negativnu naslednu izjavu, živim u inostranstvu. Mislim da izjavu dam u konzulatu. Moje pitanje je da li to isto treba da urade i moji potomci i na koji nacin.

Poštovana,
Prvo morate napraviti razliku između toga da li dajete izjavu o odricanju od nasleđa ili dajete izjavu kojom se prihvatate svog naslednog dela i isti ustupate svojoj majci. To je velika razlika i od toga zavisi odgovor na Vaše pitanje.
Ukoliko ste mislili na izjavu o odricanju, Zakon o nasleđivanju predviđa da nasledik koji se odrekao nasleđa nikada nije ni bio naslednik. Naslednik se može odreći samo u svoje ime što znači da odricanje ne važi za njegove npotomke i dolazi do primene prava predstavljanja u skladu sa čl. 10 Zakona o nasleđivanju. Pravo predstavlajanja podrazumeva da ako neko ostaviočevo
dete ne može ili neće da nasledi , njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca( ostaviočevi unuci ) , a kad neki od ostaviočevih unuka ne može ili neće da nasledi njegov nasledni deo nasleđuju njegova deca praunuci ostavioca) i tako redom sve dok ima ostviočevih potomaka. U tom slučaju se pojavljuju  Vaša deca. Ukoliko ste mislili da Vaša majka sve nasledi , onda se Vi i Vaša sestra prihvatate nasleđa i isto ustupate Vašoj majci, što znači da ćete se ostavinskom rešenju konstatovati da ste vi pozvani na nasleđe ali da ste ustupili svoje naslodne delove i da je Vaša majka sve nasledila.