Kad je vlasnik stambene jedinice u potrebi(nuzdi) da istu proda, a postoji osoba koja ima plodouzivanje i zivi u zajednici s vlasnikom,prvi srodnici, kakva pismena saglasnost je potrebna od strane plodouzivaoca, kako bi se prodaja nesmetano obavila? S postovanjem

Poštovani,
pravo plodouživanja je lična službenost, vezana za određeno lice, te seimalac tog prava u svakom momentu istog može odreći. Potrebno je da se sastvai izjava o odricanju od prava doživotnog plodouživanja, odnosno neka vrsta saglasnosti kojom imalac prava plodouživanja daje svoji neopozivu saglasnsot za prodaju predmetne nepokretnosti na kojoj ima svoje pravo. Ta izjava, saglasnsot mora biti overena u sudu, a najsigrunije bi bilo i da se prvobitno taj teret izbriše
iz javnih knjiga, pa tek onda da krene u postupak prodaje.