Da li moze da se izvrsi ugovor o poklonu nekretnine( u pitanju je stan) sa oca na sina u sledecem slucaju? Stan nije uknjizen vec postoji ugovor o otkupu stana koji se vodi na oca.

Poštovani,
ukoliko ste pod “izvrši” mislili da sačinite sa ocem ugovor o poklonu,  odgovor bi bio sledeći:
Ukoliko je stan otkupljen i otkupna cena plaćena u celsoti , nama zakonskih prepreka da Vam ga otac pokloni. Ugovor o poklonu nepokretnosti mora da se overi u sudu.  Ali da biste se Vi uknjižili kao nosilac prava svojine na predmetnom stanu, potrebno je da prilikom predaje zahteva nadležnom katastru ili sudu ( u zavisnosti da li je za tu opštinu završeno javno izlaganje) morate da dokažete ceo pravni sled, odnosno da pored ugovora o poklonu sa poreskom
klauzulom o oslobođenju od poreza ( s obzirom da ste prvi nasledni red), priložite i ugovor o otkupu stana, a verovatno će Vam nadležne javne  knjige tražiti i potvrdu da je otkupna cena isplaćena u celosti. Tako ćete se Vi preko vanknjižnog vlasništva upisati kao nosilac prava svojine i postati zemljišnoknjižni vlasnik.