Poštovani, Ukoliko ste u mogućnosti da mi odgovorite na nekoliko pitanja, bila bih vam veoma zahvalna, jer se to ne tiče samo mene, već i mojih komšija.Vaše odgovore bih prosledila Skupštini stanara kako bi se svi upoznali sa svojim pravima. Pitanja : -Da li lice koje je 199X.godine dobilo na korišćenje,odnosno stanovanje, zajedničke prostorije( perionica i sušionica veša) može da otkupi zajedničke prostorije?. Napomena: lice je dobilo vešernicu kao prostor za stanovanje,sa mogućnošću korišćenja perionice veša i wc-perionica veša ( gde je mokri čvor ) ostalim stanarima je nedostupna, a lice nije obezbedilo vodu na drugom mestu, tako da drugi stanari nemaju mogućnost korišćenja vode u podrumu. Da li vaše potpisi stanara iz 199X.godine iako su se vlasnici u međuvremenu promenuli, ili je potrebno da lice,koje hoće da otkupi zajedničke prostorije,skupi potpise novih vlasnika? Napomena:lice koje hoće da otkupi zajedničke prostorije nema poptise sadašnjih vlasnika stanova. -Da li sud i opština mogu da odobre otkup zajedničkih prostorija mimo saznanja i odobrenja vlasnika stanova?.

Poštovani,

Zajedničke prostorije stambene zgrade se mogu otkupiti pod sledećim uslovima koji su izričito regulisani Zakonom o održavanju stambenih zgrada. Naime, prvi uslov je da Skupština stambene zgrade donese odluku da se predmetne zajedničke prostorije pretvore u stan, ako su za to ispunjeni uslovi po propisima o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekata.Ova odluka se može doneti saglasnošću vlasnika stanova odnosno drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade. Posle donošenja ove odluke potrebno je da Skupština stambene zgrade sklopi ugovor o ustupanju prava pretvaranja zajedničkih prostorija u stan sa određenim licem.To može biti vlasnik stana ili treće lice.Taj ugovor se overava u sudu i njime se reguliše pod kojim se uslovima daje na korišćenje zajednički deo zgrade, podatke o zgradi, podatke o radovima, prava i obaveze investitora i zgrade, rokove za završetak izvođenja radova, rokove za priključenje na instalacije u zgradi itd. U ime zgrade ovaj ugovor potpisuje predsednik Skupštine zgrade. Ovo je jedini način da se zajedničke prosotrije zgrade pretvore u stan i da se određeno lice uknjiži kao vlasnik novonastalog stana. Logično je da se saglasnost vlasnika stanova odnosno drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade odnosi na sadašnje vlasnike a ne bivše vlasnike, tako da je potrebno pribaviti saglasnost sadašnjih vlasnika.Vi kao i ostali stanari imate pravo da koristite podrum pošto on predstavlja zajedničke prostorije tako da Vam to pravo ne može niko uskratiti niti Vas neko može odatle iseliti. S obzirom na navedeno o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ne odlučuje ni sud ni opština već isključivo Skupština stambene zgrade pod navedenim uslovima. Da li vi na podrumu imate pravo svojine kao što ste u pitanju naveli, najbolji odgovor je sledeći, ukoliko je lice od koga ste kupili stan bilo istovremeno i vlasnik podruma onda ste i vi stekli pravo svojine na podrumu a ukoliko to lice nije bilo vlasnik podruma onda ni vi na istom niste mogli steći pravo svojine. Jedino merodavno da li je neko lice vlasnik neke nepokretnosti, u ovom slučaju podruma, je izvod iz katastra nepokretnosti. Ako je u izvodu iz lista nepokretnosti za vaš stan bilo upisano da je vaš prodavac bio i vlasnik podruma onda nemate šta da brinete ali ukoliko to nije bilo tamo upisano onda ni vi niste mogli steći pravo svojine na podrumu. Ali prema mom uverenju Vi na podrumu imate samo pravo trajnog korišćenja dok ste vlasnik stana a ne pravo svojine.