Poštovani, Trgovinski sud u Beogradu je dana XX.XX.2011. izdaje potvrdu o pravnosnažnosti odluke koja je postala pravnosnažna dana XX.XX.2010. Obzirom na to da se radi o naplati duga, molim da mi odgovoorite koji je zakonski rok da pravnosnažna odluka postane i izvršna radi naplate duga. Zahvalan.

Poštovani,

Odredba člana 32. važećeg Zakona o izvršnom postupku propisuje da je sudska odluka kojom je naloženo ispunjenje potraživanja izvršna ako je postala pravnosnažna i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje.

Obzirom na to da je u Vašem slučaju već konstatovana pravnosnažnost, da bi nastupila izvršnost potrebno je da bude ispunjen i drugi uslov, tj. da protekne rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze. Iz navedenog proizilazi da ne postoji precizan zakonski rok odredjen u danima čijim protekom nastupa izvršnost, nego to zavisi od okolnosti svakog konkretnog slučaja.

Naime, rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze je rok koji je, jednostavno rečeno, odredjen izvršnom ispravom (presudom u Vašem slučaju), a ostavljen je dužniku da ispuni svoju obavezu. Ovaj rok najčešće iznosi 15 dana, računajuci od dana kada je dužnik primio presudu, mada rokovi mogu biti razlicito odredjeni (u zavisnosti od konkretne situacije).

Pretpostavljam da je u Vašem slučaju izvršnost već nastupila – duznik je svakako primio presudu (obzirom na to da je postala pravnosnažna), a najverovatnije je i protekao rok koji mu je ostavljen da isplati svoje dugovanje. U svakom slucaju, da biste na presudu stavili klauzulu izvršnosti potrebno je da to sudija konstatuje i tek nakon toga  možete u pisarnici suda staviti neophodnu klauzulu izvršnosti, odnosno potvrdu o nastupanju izvršnosti (koja se stavlja u formi pečata na izvorniku presude, ili na njenom overenom prepisu).

Sa klauzulama pravnosnažnosti i izvršnosti dalje možete pokrenuti postupak prinudne naplate potraživanja pokretanjem postupka izvrsenja, što ćete učiniti podnošenjem predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave.

Biljana Đeric, advokat