Postovani, Postupak u kome sam tuzila drzavu za naknadu stete je okoncan. Posto sam se dogovorila sa advokatom da bude isplacen po okoncanju spora, tj. na procenat, zanima me na koji nacin cu dobiti odstetu. Da li ce sav novac biti uplacen na njegov racun , pa ce on meni isplatiti deo, ili je praksa da ja otvorim racun, a zatim izmirim obaveze i prema njemu. I jos nesto: da li ce me sud posebno obavestiti o presudi i nacinu isplate, ili cu to saznati preko svog advokata. Unapred zahvalna.

Poštovana,

Po prijemu drugostepene presude (kojom se prvostepena presuda potvrdjuje), za tuženog  nastaje obaveza da ispuni svoju obavezu u roku i na način kako je to predvidjeno presudom.

Način na koji će tuženi to izvršiti pre svega zavisi od toga kakva je obaveza u pitanju.  Ukoliko se radi o isplati odredjenog novčanog iznosa, kao u Vašem slučaju, presudom može biti odredjeno npr. da se isplata izvrši na ruke tužiocu, ili, recimo, uplatom dugovanog iznosa na tekući račun tužioca. Medjutim, moguća, i vrlo česta situacija je da presudom uopšte nije preciziran način isplate.

Na osnovu same formulacije Vašeg pitanja pretpostavljam da je Vaš slucaj takav – država je obavezana da Vam isplati odredjeni novčani iznos na ime naknade štete, u roku od, verovatno 15 dana od dana prijema presude, bez preciziranja načina na koji će se isplata izvršiti. U takvoj situaciji, ukoliko je tuženi voljan da postupi po presudi i isplati dugovani iznos, način na koji će isplata biti izvršena stvar je, da tako kazem, dogovora izmedju tužioca i tuženog.

Mogućnost da dugovani iznos tuženi isplati na račun advokata postoji, ali samo pod uslovom da ste advokatu potpisali posebno punomoćje kojim ga ovlašćujete da u Vaše ime po okončanju postupka primi dosudjeni novčani iznos, i samo ukoliko je takvo punomoćje overeno. U takvoj situaciji, tuženi uplaćuje novac na račun advokata, advokat od uplaćenog iznosa uzima procenat po dogovoru, kao i odredjeni iznos na ime troškova postupka (ukoliko mu uopšte niste plaćali za izvršene usluge u toku trajanja postupka), a ostatak novca daje Vama. U suprotnom, ukoliko advokat nema overeno punomoćje za podizanje novca, tuženi ni u kom slucaju ne može uplatiti novac na njegov račun, niti advokat može primiti novac u Vaše ime.

U pogledu načina isplate dugovanog iznosa od strane tuženog ne očekujte nikakva uputstva od strane suda. Po okoncanju postupka na sudu je jedino da Vam dostavi presudu (u Vašem slučaju, presudu će dostaviti, ili je već dostavio Vašem advokatu, a ne lično Vama), a sam način isplate je, kao sto sam rekla, ili odredjen samom presudom, ili je stvar dogovora izmedju tužioca i tuženog – sud sa tim nema nikakve veze.

Sve u svemu, Vi prvo proverite da li je u presudi preciziran način na koji ce isplata biti izvršena. Ukoliko to nije odredjeno (samo je odredjen rok u kojem tuženi mora isplatiti dugovani iznos), a advokat nema overeno punomoćje za prijem novca, Vi možete ili otvoriti tekuci račun i broj računa dostaviti tuženom kako bi mogao da izvrši uplatu, ili možete eventualno primiti novac u gotovom, ukoliko se tako dogovorite sa tuženim. Po izvršenoj uplati, ili po prijemu novca, isplatite advokata u dogovorenom procentu i isplatite mu troškove.

 

Biljana Djeric, advokat