Poštovani, Juče mi je moj poslodavac usmenim putem saopštio da sam dobio otkaz posle mesec dana rada kod njega.Poslodavac neće da mi da platu za taj mesec niti da mi uruči u pisanoj formi rešenje o otkazu.Treba mi vaša pravna pomoć štad radim! Srdačan pozdrav

Poštovani,

Zakonom o radu je propisano da se Ugovor o radu otkazuje rešenjem u psianom obliku i obavezno sadrži obrazloženje i pouku  o pravnom leku. Rešenje o otkazu mora da se dostavi najpre zaposlenom lično na adresu prebivališta ili u prostorijama poslodavca. Ukoliko to nije moguće onda se rešenje objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i po proteku roka 8 dana smatra se da je dostavljanje izvršeno. Takođe obeveza poslodavca je da pre dostavljanja rešenje  zaposlenog pismenim putem obavesti na postojanje  razloga za otkaz ugovora o radu koji su predviđeni i tačno određeni zakonom. S obzriom da niste naveli kakav ste ugovor o radi zaključili, potrebno je da Vam napomenm da ukoliko je to ugovor sa probnim radom, tada isto tako poslodavac i zaposleni mogu da otkažu ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od 5 radnih dana, a zaposleni koji za vreme probnog rada ne pokaže dovoljne i odgovarajuće sposobnosti  prestaje radni odnos danaom isteka roka određenog ugovorom o radu.

Kod ugovora o radu na određeno vreme radni odnos može da prestane u bmometnu kada su ispunjni uslovi zbog čega je neko lice primeljno na određeno vreme ( na primer do povratka trudnice na posao). Radni odnos  na neodređeno vreme se može raskinuti iz zakonom predviđenih razloga,ali mora da se ispoštuje gore poneuti postupak.