Da li sudskog izvršitelja angažuje sud na osnovu rešenja o izvršenju, ili to mora da uradi izvršni poverilac na osnovu rešenja koje dobije. Koji je rok za okončanje naplate popisom i prodajom stvari?

Poštovani,

Izvršenje na pokretnim stvarima sprovodi se popisom i procenom stvari, prodajom stvari i namirenjem izvršnog poverioca iz iznosa dobijenog prodajom. Popis i procenu stvari, kao i sve ostale radnje koje se preduzimaju u cilju sprovodjenja izvršenja vrši sudski izvršitelj.

Sudskog izvršitelja, nakon donošenja rešenja o izvršenju, postavlja sud, tako da u tom smislu nije potrebno nikakvo angažovanje izvršnog poverioca, niti izvršni poverilac na bilo koji način može uticati na izbor sudskog izvršioca.

Ukoliko ste predlogom za izvršenje na osnovu koga je doneto rešenje o izvršenju tražili od suda da Vas obavesti o vremenu i mestu popisa pokretnih stvari izvršnog dužnika (u skladu sa odredbom člana 72. Zakona o izvršnom postupku koji predvidja tu mogućnost), onda Vam jedino ostaje da budete strpljivi i čekate zaključak suda kojim ćete biti obavešteni o tome kada i gde će se popis i procena stvari izvršiti. Istim zaključkom trebalo bi da budete obavešteni i o tome koje je lice postavljeno za sudskog izvršitelja.

Što se tiče dužine trajanja roka za okončanje naplate potraživanja, žao mi je što ću Vas verovatno razočarati i reći da ovaj postupak može trajati prilično dugo, iz više razloga. Pre svega, sudskih izvršitelja je nesrazmerno malo u odnosu na veliki broj postupaka izvršenja, pa oni prosto fizički ne mogu da isprate sve predmete u nekom zadovoljavajućem roku. Iz tog razloga možete čekati i duži vremenski period da izvršitelj uopšte zakaže popis i procenu stvari. Pored toga, i kada se utvrdi datum i zakaže izvršenje, može se desiti da na licu mesta izvršitelj ne pronadje nikoga – bilo zato što se dužnik trenutno ne nalazi u svojim prostorijama, bilo zato što se njegovo registrovano sedište ne poklapa sa stvarnim sedištem. Dalje, moguća je i situacija da izvršitelj zatekne dužnika na adresi, ali da sam pokušaj popisa ostane bezuspešan (to će se desiti ukoliko se kod dužnika uopšte ne pronadju stvari koje mogu biti predmet izvršenja). Sve su to situacije koje ne idu u prilog izvršnom poveriocu i svakako dovode do odugovlačenja postupka.

Ovde bih Vam samo skrenula pažnju na odredbu člana 79. Zakona o izvršnom postupku koja propisuje da, u slučaju da prvi popis stvari ostane bezuspešan (iz bilo kog razloga), izvršni poverilac može (odnosno mora) predložiti da se ponovo sprovede popis stvari i to u roku od tri meseca od dana prijema obaveštenja o bezuspešnom  pokušaju popisa, odnosno od dana bezuspešnog popisa kome je prisustvovao. Ukoliko izvršni poverilac to ne uradi, sud će rešenjem obustaviti postupak izvršenja.

Sve u svemu, ne postoje nikakve konkretne radnje kojima biste na efikasan način mogli da ubrzate ovaj postupak. Jedino što bih mogla da Vas posavetujem to je da odete do suda, izvršite uvid u predmet, eventualno potražite sudskog izvršitelja koji postupa u Vašem predmetu i sa njime porazgovarate o tome u kojoj fazi se sprovodjenje izvršenja nalazi. Znači, čisto informativno, ali bar ne biste bili u potpunoj neizvesnosti u pogledu toga šta se dešava i dokle se stiglo sa postupkom.

Biljana Đerić, advokat