Poštovani Elektrodistribucija Beograd opomenom preti da će mi izvršiti isključenje struje u stanu (fizičko lice) radi iskazanog duga. Sve račune iz zadnjih 12 meseci sam izmirio, a sporno dugovanje se odnosi na period od 2006. do 2008. godine. U septembru 2009. godine sam prigovorom u celosti pobio rešenje o izvršenju i tom prilikom sam istakao da je dugovanje zastarelo. Šta da radim ako mi i pored navedenog isključe struju

Poštovani,

Zkonom o obilgacionim odnosima predivđen je jednogodišnji rok zastarelsoti za potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju. S obzirom da raspolažete pravosnažnnom sudskom odlukom koja je doneta u Vašu korist, EDB ne bi smeo da ide na isključenje električne energije za taj period koji je bio obuhvaćen predlogom za donošenje rešenja o izvršenju. Neophodno je da proverite za koji period Vam pripisuju dugovoranje, te ukoliko ste sigurni da se isto odnosi na gore pomenut period, imate prava da se protivite isključenju električne energije. Predlažem Vam da odete u direkciju EDB-a i da sa pravnikom porazgovarate u vezi Vašeg problema.