Poštovani , 200X.godine smo potpisali zajednički ugovor sa stanarima( ja i još jedan stanar zgrade ) da zajednički prostor zgrade pretvorimo u dve stambene jedinice . Pri tom smo dobili građevinsku dozvolu , a mi i upotrebnu . Mi smo porez na prenos apsolutnih prava platili još 200X. godine i sada kada treba da se uknjižimo kao vlasnici potreban nam je pečat poreske na ugovoru sa stanarima da smo platili porez koji u ovoj situaciji ne možemo dobiti iz razloga što stanar koji se nalazi na ugovoru sa stanarima nije platio svoj deo poreza na prenos apsolutnih prava . Takođe smo tražili da nam izdaju potvrdu da smo mi porez platili , što nisu hteli da urade . Kakva su naša prava s obzirom da smo porez platili , imamo upotrebnu i građevinsku dozvolu i ne možemo da se uknjižimo kao vlasnici iz razloga što drugi stanar nije platio porez i nalazimo se na istom ugovoru sa stanarima . Imamo li pravo na potvrdu ili uverenje iz poreske uprave za plaćeni porez ?

Poštovani,

da bi ste mogli da izvršite uknjižbu neophodno je da i drugi stanar ispuni svoju obavezu prema Poreskoj upravi i plati porez na prenos apsolutnih prava.

Naš savet je da, ukoliko ste naravno u mogućnosti, zaključite sa drugim stanarom ugovor o zajmu kojim ćete mu posuditi novčana sredstva , a on platiti porez. To je zbog toga što je osnov za donošenje poreskog rešenja od strane poreske uprave bio ugovor  u kome ste obojica ugovarači sa jedne strane, a sa druge skupština stanara.

Zbog toga ste vezani istim poreskim rešenjem.

Advokatska kancelarija Cvjeićanin