Moji roditelji su razvedeni i u parnici su već nekoliko godina, Majka je sve sto je imala prevela na svog rodjaka kako bi pred sudom izgledalo da nema ništa.Ona od mog oca trazi podelu imovine.Interesuje me kako naplatiti sudske troskove i sve takse od nje kad ona nema nista? Skoro nam je stiglo da platimo XX000 din a njoj XX000.Mi smo to regularno platili dok ona to nije učinila.Još nam je advokat rekao da ako dobijemo možemo od nje traziti povracaj ali to necemo moci ostvariti jer ona nema odakle da nam plati.Molim vas odgovorite mi kako može da se naplate sudski troškovi i takse od osobe kojsa nema nista?Da li u ovoj zemlji svako može da tuži svakoga i tražiti šta mu padne napamet a da od njega ne možete naplatiti troškove samo zato jer on nema odakle da vam plati.

Poštovani,

institut plaćanja troškova je regulsian  Zakonom o parničnom postupku.Parnični troškovi su izdaci učinjeni u toku ili povodom postupka, a pored toga obuhvataju i nagardu za rad advokata i drugih lica kojim zakon priznjaje pravo na nagradu .

Strana koja ucelini izgubi parnicu dužna je protivnoj stranci da nakanditi trokove.

Ako strana delimično uspe u parnici, sud može s obzirom na postugnuti uspeh odrediti da svaka stranka snosi svoje troškove ili da jedna strana naknadi drugoj srazmeran deo troškova.

Takođe Zakon predviđa i institut od oslobeđanja od plaćanja troškova, ali se odluka donosi na zahtev stranke , odnosno njen predlog . U tom slučaju stranka je dužna da pored ostalog donese i priloži uverenje o imovnom stanju, te ukoliko su ispunjeni svi zakonski uslovi, sud može doneti rešenje o oslobođenju od plaćanja troškova.( pitanje je da li je Vaša majka postavila takva zahtev). Sama stranka precizira troškove koje traži, a naravno odluka je na sudu.Zahtev kojim se traže troškovi stranka je dužna da ga postavi do zaključenja glavne rasprave. Odluka suda o troškovima u najvećem broju slučajeva je sastavni deo presude ili rešenje kojim se okončava sudski postupak.

Kao i ostali delovi dispozitiva presuda i deo o trokovima nakon isteka paricionog roka postaje pravosnažna i izvršna, te ukoliko stranka koja je obavezana da plati troškove to i ne učini u ostavljenom roku, imate pravo da porkenete postupak za prinudno izvršenje podnošenjem predloga za donošenje rešenja o izvršenju u izvršnom postupku.

U samom predlogu bi ste odredili predmet i sredstvo izvršnja ( na primer, tražite da vam predmet bude zarada a sredsvo izvršenja zaplena 2/3 zarade, ukoliko je Vaša majka zaposlena negde).Isto tako unarped bi ste morali da platitite troškove izvršenja, koje biste na kraju tražili i precizirali zajedno sa glavnim dugom.

Problem naplate potraživanja ( bez obzira na osnov nastanka istog) je u današnje vreme česta pojava, jer dužnici nemamju sredstva i imovine na kojoj bi se sprovelo izvršenje.