Poštovani Nikada nisam podnosio predlog za izvrsenje, protiv kupaca ali sada sam prinudjen.Kakve sve papire treba da posedjujem da bih uspeđno izvršio prinudnu naplatu potraživanja od kupaca i kakva je procedura ? S postovanjem

Poštovani,

radi ostvarivanja novčanog potraživanja potrebno je da nadležnom sudu podnesete Predlog za izvršenje i da uz predlog dostavite verodostojnu ispravu – račun(fakturu).

Verodostojna isprava je podobna za izvršenje ako su u njoj naznačeni izvršni poverilac i izvršni dužnik, predmet, vrsta, obim i vreme ispunjenja obaveze tj.u računu potrebno je da bude navedena usluga koja je izvršena, kao i iznos te usluge. U računu je potrebno da bude naveden rok dospelosti te obaveze, i mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i pečatom firmekoje je uslugu izvršilo.

Poželjno je dostaviti i dokaz da je dužnik tu fakturu uredno primio(potpis dužnika na fakturi ili dostavnicu ako je slato poštom).

Nakon podnosenja predloga za izvrsenje , sud ce doneti Resenje o izvrsenju. Ukoliko izvrsni duznik ulozi Prigovor na Resenje o izvrsenju( u kom moze da osporava postojanje poslovnog odnosa, osporava iznos duga..), sud ce doneti Resenje kojim resenje o izvrsenju stavlja van snage i predmet upucuje u parnicu. Tada ce Vam biti potrebna sva dokumentacija koju posedujete(Ugovore, otpremnice….).

Jos jednom vam napominjemo da je Predlog za izvrsenje formalan akt i da je potrebno da bude napisan od strane strucnog lica, jer postoji mogucnost da bude odbijen ili odbačen.