Naime, primam penziju iz inostranstva i do 200X.godine sam imala racun u Banci koja je te godine zatvorena, najpre je bila u likvidaciji, a sad je u stecaju. Medjutim, iako je banka zatvorena početkom godine penzioni fond iz inostranstva je uplacivao sredstva do kraja godine na isti racun. E, tu se javio problem! Mi smo odmah prijavili potrazivanje Trgovinskom sudu sa dokazima, ali su nas odbili kao neosnovano. Zalili smo se i Visem Trgovinskom sudu, ali su nas i oni odbili. Skoro smo saznali da je novac legao na račun Banke u stečaju tek prošle godine. Sada nas upucuju opet na Trgovinski sud, da tamo ponovo prijavimo potrazivanje. Tvrde da nikog nisu isplatili do sada!? Koja su prava po ovom slučaju? Unapred se zahvaljujem i izvinjavam ako sam bila preopsirna.

Poštovana,

Sredstva koja banka drži na računu svojih klijenata, po osnovu Ugovora o tekućem računu, predstavljaju sredstva koja klijent ima u svojini dok je neposredni držalac banka.

U konkretnom slučaju, onog momenta kada su sredstva legla na račun banke u stečaju, stečajni dužnik je zasnovao državinu nad tim sredstvima. Vi imate pravo svojine nad tim sredstvima po osnovu prava koja vam proističu iz penzije i imate mogućnost da tražite ta prava od stečajnog dužnika kao držaoca.

Pretpostavljam da Vas je Sud u prethodnim zahtevima odbijao iz razloga što se sredstva nisu uopšte nalazila kod stečajnog dužnika jer su ona, prema navodima iz Vašeg pitanja, legla na račun tek u krajem prošle godine.

Usled navedenog, Vi treba da se obratite stečajnom dužniku sa zahtevom da mu se iz stečaja izluči stvar ( novčana sredstva ) na kojima ima pravo svojine sa činjenicama i pratećom dokumentacijom koja dokazuje osnov prava svojine i visinu. Stečajni upravnik bi u kraćem roku bio dužan da se izjasni na navedeni zahtev. Stečajni upravnik je dužan da u roku od 20 dana od dana prijema zahteva obavesti poverioca da li prihvata zahtev za izlučenje ili odbija takav zahtev poverioca, kao i da precizira rok u kom će omogućiti povraćaj stvari izlučnom poveriocu. Rok iz stava 2. ne može biti duži od 10 dana od dana prihvatanja zahteva izlučnog poverioca, osim u slučaju da stečajni sudija iz opravdanih razloga odobri produženje ovog roka. Ako stečajni upravnik odbije da izluči stvar iz stečajne mase, protiv te odluke poverilac ima pravo prigovora stečajnom veću u roku od pet dana od prijema obaveštenja od stečajnog upravnika. Ako stečajno veće ospori pravo na izlučenje stvari, poverilac svoje pravo može ostvarivati u drugim sudskim postupcima.

Sigurno bi Vam bilo i od koristi da odete do Privrednog suda i kod nadležnog referenta za stečaj konkretne banke se raspitate u kojoj fazi se stečajni postupak trenutno nalazi. Tamo možete dobiti korisne informacije.

Sasa Vulinovic, dipl. pravnik