Moj otac je pre 30 godina kupio zemljiste[POSEDUJE KUPOPRODAJNI UGOVOR] pored naseg placa oko XX kvadrata od dryavne firme.medjutim to zemljiste nije preneo na svoje ime.Pre par godina je pokusao da izvrsi prenos vlasnistva ali je firma koja je u medjuvremenu menjala ime, na kraju je otisla u stecaj a kasnije u likvidaciju.Interesuje me da li je kupoprodajni ugovor jos uvek vazeci i na koji nacin moze to zemljiste da prenese odnosno uknjizi na svoje ime.

Poštovani,

Pretpostavljamo da postoji najmanje dva problema oko uknjižbe sporne parcele ili dela parcele.

Prvi problem koji i vi navodite,  je to što je prodavac nekoliko puta menjao naziv od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Da bi se uknjižili potrebno je da dokažete da je prodavac iz ugovora zaista menjao naziv, to ćete dokazati Potvrdom o promeni naziva privrednog društva koju izdaje Agencija za privredne registre.

Drugo sporno pitanje koje se može javiti u ovom slučaju je; da li je navedeno preduzeće moglo da raspolaže pravom, tj. da li  je moglo da proda tu parcelu. Iako nismo sigurni, smatramo da je to najverovatniji razlog zbog kog vaš otac nije mogao da uknjiži pravo iz spornog ugovora.

Najbolje bi bilo da se obratite pravniku u nadležnoj službi za katastar nepokretnosti, ponesite sa sobom primerak ugovora. To je najednostavniji način da saznate razlog zbog kog nije moguća uknjižba.

U slučaju da se ispostavi da je prodavac nezakonito prodao sporni deo parcele, nećete moći da se uknjižite na osnovu tog ugovora. Međutim, ukoliko postoje zakonom propisani uslovi možete podići tužbu i uknižiti se na osnovu sudske  presude. Radi se o složenom postupku za koji je najcelishodnije da angažujete advokata ili se obratite službi pravne pomoći pri opštini.