Imam privatnu firmu, i naravno problem sa jednom drzavnom institucijom, Naime, 200X godine sam sa direktorom te institucijue sklopio dogovor o vršenju usluga od strane moje firme, ali nismo nikakav pisani ugovor, vec samo usmeni dogovor. Po zavrsetku posla, isporucio sam im racun, a oni su platili 3 cetvrtine racuna. Ostatak racuna od 200X godine nisu platili, i stalno mi govore da nemamo sklopljen ugovor, i da svoja potrazivanja trazim od bivseg direktora. Interesuje me da li postoji mogucnost da po zakonu izvrsim naplatu potrazivanja. Unapred zahvalan

Poštovani,

Zaključeni usmeni ugovor ovršenju usluga obavezuje ugovorne strane i shodno tome Vi imate pravo na naplatu potraživanja sudskim putem.

U sudskom postupku bi ste bili dužni da dokažete da ste izvršili Vašu obavezu  za potrebe pravnog lica – državne institucije, da je ugovorena određena cena za tu obavezu, odnosno ukoliko nije da je cena odrediva kao i da državna institucija nije isplatila poslednju četvrtinu ugovorene cene. Imajte na umu da nepostojanje pismenog ugovora značajno otežava dokazivanje navedenih činjenica, pre svega koje ste tačno Vi obaveze imali da izvršite i kolika je njihova cena..

Isto tako, kako navodite da je ugovor zaključen 200X. godine, informišem Vas da potraživanja pravnih lica iz ugovora u prometu robe i usluga zastarevaju u roku od 3 godine od dana kada ste kao poverilac imali pravo da zahtevate isunjenje obaveze. Protekom roka Vi gubite pravo da sudskim putem zahtevate ispunjenje ugovorne obaveze od dužnika obzirom da je potraživanje zastarelo.

U vezi sa prigovorom državne institucije da pravni posao nije njihova obaveza već obaveza direktora mogu da istaknem da pravni posao koji je potpisao njihov statutarni zastupnik obavezuje pravno lice pod uslovima kako je to propisano Zakonom o privrednim društvima. U vezi sa tim mogu da iskrsnu pitanja da li je direktor u vreme nastanka ugovora bio zastupnik, kao i da li su postojala ograničenja u zastupanju pravnog lica a kojih ste Vi kao druga ugovorna strana bili svesni usled čega su Vaše šanse za uspeh u sudskom sporu bitno smanjenje. Osnovno je, naravno, da ste Vi obavezu izvršili pravnom licu a ne direktoru kao posebnom pravnom subjektu.

U svakom slučaju predlažem Vam da angažujete advokatsku kancelariju radi pomoći u konkretnom slučaju obzirom da je napred navedeni odgovor načelan, obzirom da nemam uvid u konkretnu činjeničnu situaciju.

Saša Vulinović, dipl. pravnik