Poštovani, Obraćala sam se Javnom tužiocu da pokrene optužni predlog po službenoj dužnosti i dobila odgovor da nema osnova i zloupotrebe položaja. Radi se o mom saznanju na ročištu gde sam tužena i 200X.god. moj bivši suprug izjavi u svojstvu svedoka- bio je prinuđen da u njegovom drugom sporu od istih tužilaca(koji i mene tuže)od strane sudije i predstavnika tužilaca, da prizna tužbu na osnovu priznanja da ne bi platio sudske troškove- da je 200Xg. stanovao u stanu iz koga ga izbacuju jer je presuda postala izvršna- a ispaštam samo ja, izbačena sam po takvoj presudi na ulicu bez krova nad glavom.KAKO JE OVAKO NEŠTO MOGUĆE? Obraćala sam se i ministarstvu pravde i nema odgovora, kao i svim ostalim institucijama, pa i ministru policije. Presuda na osnovu izmanipulisanog lažnog priznanja, ja izletela na ulicu, meni i dalje isti sude da iz istog stana izađem a presuda nije doneta na moje ime. Nemam više ni sredstava ni nerava- narušenog sam zdravlja jer sam ni kriva niti dužna 15 godina izbrisana od stane tužioca. Da li ovo uopšte ima ikakvog smisla i nade za regularnost i nadoknadu štete i pokretanje odgovornosti pojedinaca? S poštovanjem

Postovana,

Javni tuzilac je organ koji postupa striktno po zakonu stiteci iskljucivo javni interes, odnosno interes svih gradjana. Ukoliko je procenio da nema mesta gonjenju po sluzbenoj duznosti,  obavestio Vas je da mozete u roku od 8 dana preduzeti krivicno gonjenje po privatnoj tuzbi. Mnogim licima izgleda da  su  neki dogadjaji krivicna dela I da po  njima treba da postupa  javni tuzilac, ali krivicno pravo I krivicno delo kao deo krivicnog prava je strogo formalne prirode, I ta forma odnosno svi ti elemeni moraju biti ispunjeni da bi doslo do preduzimanja gonjenja od strane javnog tuzioca,   te ukoliko Vas je tuzilac obavestio da nema mesta gonjenju I da Vi mozete da preduzmete gonjenje onda je najbolje da Vi podnesete privatnu tuzbu.

Pro Bono