poštovani, imam prijateljicu koja je rodjena u podgorici. sa 10 godina odlazi da živi sa roditeljima u beograd. sa svojih 25 se udajom vraća u podgoricu. otac i majka i dalje žive u beogradu. imaju srpsko državljanastvo.ona ima crnogorsko.roditelji planiraju da ugovorom o poklonu njoj ostave stan. s obzirom da je strani državljanin da li može da primi takav poklon tj. da li se nekretnina može upisati u katastar na njeno ime. ako može da li su opterećenja ( porezi i sl.)drugačiji nego za državljane srbije. uvek ste mi odgovarali, hvala

Poštovana,

Mogućnost da stranci stiču pravo svojine na nepokretnostima u Republici Srbiji uređena je Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon), i to čl. 82. do 85b. Strano fizičko lice može steći pravo svojine na stanu pravnim poslom  ako je ispunjen uslov  reciprociteta, tj. da se u toj stranoj državi dozvoljava našim državljanima da stiču pravo svojine na nepokretnostima.

O postojanju reciprociteta vodi se računa prilikom overe ugovora o prometu nepokretnosti, Sud koji vrši overu ugovora ne sme da overi ugovor o prometu nepokretnosti ako nije utvrđeno da li postoji reciprocitet. Postojanje reciprociteta dokazuje se u ovom postupku na osnovu objašnjenja Ministarstva pravde RS. Obrasci za podnošenje zahteva, podaci o visini takse mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva pravde RS: pogledajte ovde.

Potrebno je da se pismeno objašnjenje dostavi Sudu prilikom overe ugovora.

Ostali zahtevi, procedure i troškovi su identični kao i za domaće državljane.