da li kazne za parkiranje tj. doplatne karte mogu da zastare i ako mogu poslije koliko godina? Po kojem osnovu Parking servis moze da vrsi naplatu istih? Ja vozim auto na strane tablice i imam par kazni i sta mi se moze desiti ako ne platim?

Poštovani,

Uslovi i način organizovanja poslova u obavljanju komunalne delatnosti održavanja javnih prostora za parkiranje, kao i uslovi korišćenja javnih parkirališta na teritoriji grada Beograda, uređeni su Odlukom o javnim parkiralištima  (“Sl. list grada Beograda”, br. 12/2010 ).

U ovom slučaju važi opšti rok zastarelosti propisan odredbom člana 371. Zakona o obligacionim odnosima, po kome potraživanja zastarevaju za deset godina.

Parking servis može da Vas tuži i da  zahteva naplatu potraživanja