Postovani, Na sudu vodim spor sa osiguravajucim zavodom, a u vezi ostvarivanja nematerijalne stete usled povrada nastalih u saobracajnoj nezgodi.Sudjenje ide jako sporo i traljavo a se vise dobijam informacija da ljudi iz osiguranja imaju “kombinaciju“ i sudu pa je moje pitanje veoma jednostavno.Po zavrsetku sudjenjau Srbiji na svim meni raspolozivim instancama da ja bih se zalio medjunarodnom sudu.samo me interesuje da li je odluka medjunarodnog suda obavezujuca za pomenuto osiguranje i da li ce se postupiti po odluci tog suda ili nemam nikakav instrument da ostvarim izvrsenje presude. Nadam se da ste me razumeli jer nisam pravnik ali mislim da nije komplikovano. Unapred zahvalan

Poštovani,

Po završetku parnice u vašoj pravnoj stvari, potrebno je da iscrpite sve pravne lekove pred domaćim sudovima, da bi ste stekli pravo na podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Ovo podrazumeva žalbu višoj sudskoj instanci, po donošenju prvostepene sudske odluke, i na kraju, ukoliko vaše pravo ne ostvarite do ove, konačne instance i Ustavnu žalbu. Tek po okunčanju postupka pred domaćim sudovima, vi stičete formalno pravo da se obratite Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Ako se postupak zaista bez razloga odugovlači, to može biti dobar osnov za podnesak međunardnom sudu, ali tek pošto iskoristite sve domaće pravne lekove. Od Suda u Strazburu možete očekivati novčanu nadoknadu koja će vam biti dosuđena na račun Rep. Srbije, ukoliko dokažete da je postupak zaista nepotrebno i tendeciozno odugovlačen, a pod određenim uslovima i ponovno pokretanje postupka u vašoj pravnoj stvari, pred domaćim sudom.

Dakle,Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu ne možete tužiti osiguravajuće društvo zbog naknade štete, već samo republiku Srbiju za kršenje vašeg prava na pravično suđenje,tj zbog odugovlačenja postupka.Rezultat presude bi međutim, ako dobijete, bio isti jer bi ste dobili neku novčanu nadoknadu, na račun Rep. Srbije.

Nadamo se da smo bili od pomoći.


Slobodan Radovanović, dipl.pravnik

Advokatska kancelarija Savić