Postovani Molio bih vas za pomoc Treba da kupim plac od jednog gospodina ali on ima problem sa uknjizenjem cele njive koja ima XX ari, 19XX god su tu njivu od oca nasledili pomenuti deda sa bratom i dve sestre na jednake delove. Nakon par meseci dedi su brat i sestre poklonile svoje delove i napravili su ugovor o poklonu koji su overili u cetvrtom opstinskom sudu i deda je porez platio ili je bio oslobodjen poreza. Te godine je zemlja bila nacionalizovana i deda je pokusavao da to uknizi i dobijao je odgovor da je odbijen jer pravo na uknjizbu te godine je imao samo ako poklonodavac nacionalizovanu zemlju pokloni svom bracnom drugu,svojim roditeljima i staratelju,a ako je poklonoprimalac brat pravo na uknjizbu te godine po zakonu deda nije mogao da to uknjizi. Danas u zemljisnim knigama i dalje stoje braca i sestra da poseduju svoje delove i kako da deda to danas uknjizi na svoje ime jer nam jedan advokat kaze da mora ponovo da pravi aneks ugovor sa bratom i sestrama. Molim vas za odgovor kako da se deda uknjizi na te njihove delove koje su mu poklonili 19XX god. te ugovore ima overene originale i koja je to sad procedura dali mogu da se izbegnu ti aneks ugovori. Cekam da to deda zavrsi na sebe da bi posle ja i on napravili kupoprodajni ugovor za X ari. Nadam se sto pre da cete mi pomoci u odgovoru i unapred sam vam zahvalan.

Poštovani,

Ugovor koji je suprotan prinudnim propisima ne proizvodi pravno dejstvo. Punovažnost se ceni prema propisima koji su važili u trenutku zaključenja. Čak i ukoliko je ugovor bio punovažan u trenutku zaključenja, a zemljište je nacionalizovano pre nego što je poklonoprimac podneo zahtev za uknjižbu, potrebno je da zaključi ankeks jer sada taj ugovor nije podoban osnov za uknjižbu.Ukratko, prodavac mora da sa poklonodavcima zaključi novi ugovor ili aneks tog ugovora.

Za više informacija obratite se nadležnoj službi za katastar nepokretnosti.