Imam cerku od X godina,iz vanbracne zajednice.Kada sam saznala da je narkoman prekinuli smo vezu.Nikada nije placao alimentaciju,ne interesuje se za dete.On vise nije u radnom odnosu, zivi sa rodbinom u istom stanu.Zanima me na koji nacin moje dete moze da dobije alimentaciju?unapred zahvalna.

Poštovana,
Niste rekli da li je dete priznato ili nije, odnosno da li je Vaš bivši vanbračni supružnik upisan u MKR kao otac deteta ili nije.
Pretpostavljam da jeste, ali u  oba slučaja Vam je neophodna pravosnažna sudska presuda, samo što ukoliko  nije upisan kao otac,prvo morate da pokrenete sudski postupak za utvrđivanje očinstva ,  pa tek onda imate pravo , odnosno Vaše dete ima  pravo na alimentaciju.
Bez obzira što se radilo o vanbračnoj zajednici, Vaše dete ima sva prava koja imaju i deca rođena u braku, a između ostalog i pravo na izdržavanje.
Da bi Vaš dete ostvarilo pravo na izdržavanje, odnosno alimetnaciju, morate pokrenuti sudski postupak( pod uslovom da je otac upisan u MKR). Postupak se porkeće tužbom pred nadležnim sudom,sam postupak je hitan, ročište po prijemu tužbe u sud se zakazuje u roku od 8 dana  od dana prijema tužbe u sud. Takođe sud nije vezan granicama tužbenog zahteva za izdržavanje, kada se postupak okonča i presuda postane pravosnažna, Vaš bivši supružnik će biti u obavezi mesečno da plaća iznos utvrđen presudom.( na način koji ste odredili u tužbenom zahtevu , što može biti na ruke, što ne predlažem, može biti na vaš račun kao zakonskog zastupnika deteta do određenog  dana u mesecu i sl)  Takođe napominjem da je Krivični zakon  predvideo, pod određenim zakonom ispunjenim uslovima, ne plaćanje  alimentacije predstavalja krivično delo.
Visina izdržavanja može biti određena u mesečnom fiksnom  iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih primanja ( ne može biti manja od 15% niti veća od 50%redovnih mesečnih primanja, sudska prakasa je pokazala da za jedno dete uglavnom ide do 20-25%).
Napomenuli ste da je Vaš bivši vanbračni supružnika trenutno nezaposlen, što ne znači da se neće ponovo negde zaposliti, ali sudovi uglavnom kada se  toku sudskog  postupka utvrdi da je tuženi nezaposlen , utvrđuje se  neki fiksni   iznos naknade.
Porodični Zakon predviđa da  minimalna suma izdržavanja predstavlja sumu koju kao naknadu za hranjenike odnosno lica na prodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu u skladu sa zakonom.
Takođe moram da napomenim da svaka promena visine utvrđene alimentacije, mora da se menja sudskim putem,putem tužbe,kao i  prvobitno utvrđena visina izdržavanja.

Ivana Zelenkov, dipl. pravnik