Poštovani, Za firmu (d.o.o.) čiji sam vlasnik, Privredni sud je doneo presudu da tužiocu treba da plati kamate na glavnicu koja je ranije izmirena kao i troškove parničnog postupka. Troškovi parničnog postupka su određeni a kamate treba platiti prema Zakonu o visini stope zatezne kamate. Pošto želim da izvršim plaćanje po presudi, imam dva pitanja: 1. Kako da odredim koliko treba da platim na ime kamate? 2. Kako da znam da i pored uplate tužilac neće pokrenuti postupak izvršenja? Napominjem da nikakav kontakt sa tužiocem nije moguć. Kolike bi dodatne troškove platio ukoliko bi čekao da se izvrši naplata? Molim vas za hitan odgovor jer ističe rok od 8 dana za plaćanje prema presudi.

Poštovani,

Za izračunavanje kamata potrebno je da se obratite Narodnoj banci Srbije.

Popunjen zahtev možete im dostaviti na brojeve telefaksa;  034 307 846, 034 307 847 ili mailom:

zahtevzapotvrde@nbs.rs

Ukoliko tužilac bude pokrenuo izvršni postupak, vi imate pravo da u roku tri dana od dana dostavljanja rešenja o izvršenju, uložite prigovor , u kome ćete navesti da ste svoju obavezu po presudi izvršili, kao i da priložite dokaz o uplati.