Postovani Molim vas za savet ,naime radi se o stanu koji je moj otac otkupio pre dvadesetak godina. Posle njegove smrti ja sam pokrenuo ostavinski postupak kao njegov sin, na ostavinskoj raspravi je moja majka dobila 5/6 dela jer su se moje 4.sestre odrekle svog dela u korist moje majke dok sam ja dobio 1/6 .posle smrti moje majke sam pokrenuo 2. ostavinsku raspravu na kojoj su se moje 4. sestre odrekle svog dela u moju korist.Posle ostavine sam pokazao resenja poreskoj upravi i dobio sledece da za prvu ostavinu moram da platim porez za moje sestre ,da slikam stan unutra i napolje i platim porez u iznosu od 90.000 do 120.000 dinara koliko budu vec procenili. Unapred zahvalan

Poštovani,

Kako se raspolaganje naslednim delom vaših sestara smatra poklonom učinjenim vama,  postoji obaveza plaćanja  Poreza na nasleđe i poklon.

Osnovicu poreza predstavlja tržišna vrednost 20/30 idealnih delova prava svojine na stanu.

Porez se izračunava tako što se od tržišne vrednosti nepokretnosti oduzme 300.000 dinara i na taj iznos se primeni poreska stopa od 2%, što iznosi 6.000 dinara. Na preostali iznos se primenjuje poreska stopa od 2,5%, zbir dobijenih iznosa predstavlja ukupan iznos poreza.

Poreska uprava tržišnu vrednost stanova u stambenim zgradama najčešće procenjuje na osnovu skala koje poseduje, međutim, procenu mogu vršiti i izlaskom na teren, što najčešće čine kod procene tržišne vrednosti kuća.