Imam navodno neplaceni rachun za telefon od pre par godina a nikakve rachune i opomene nisam dobio.sad im navodno sa kamatama dugujem 150000.da li ovakav slucha moze da zastari i ako ne shta je najbolje chiniti.unapred hvala.

Poštovani,

Na osnovu čl. 378.  stav 3. Zakona o obligacionim odnosima, ovo potraživanje zastareva u roku od 1 godine.

Ukoliko poverilac pokrene izvršni postupak, potrebno je da u roku od 3 dana od dana prijema

Rešenja, uložite Prigovor u kome ćete istaći da je potraživanje zastarelo.