Da li supružnici plaćaju porez na prenos apsolutnih prava po osnovu Ugovora o deobi zajedničke tekovine koji su zaključili 6 meseci nakon razvoda braka?

Poštovana,

Ukoliko je imovina koja je predmet deobe stečena u braku, ostvarujete pravo na poresko oslobođenje iz čl.21. stav 1. Zakona o porezima na imovinu.

Potrebno je da poreskoj upravi dostavite dokaze o sticanju nepokretnosti (ugovore o kupoprodaji, razmeni itd.), sudsku odluku na osnovu koje je brak prestao.