Da li imam pravo na besplatno zdravstveno osiguranje,ako sam nezaposlen,zivim sam,sa prebivalistem u stanu koji se vodi na ocevo ime,nemam imovinu na svoje ime,a roditelji zive u istom gradu na drugoj adresi,penzioneri su.

Poštovani,

U skladu sa onim što ste naveli, imate pravo na besplatno obavezno zdravstveno osiguranje, a isto možete ostvariti obraćanjem Filijali Fonda za zdravstveno osiguranje na teritoriji opštine Vašeg prebivališta.

Tamo ćete ponet popunjen M obrazac, kopiju radne knjižice i izvod iz matične knjige rođenih.

S poštovanjem,

Radmila Ješić

Stručni saradnik za radno pravo