Pre godinu dana sam sa jednim prijateljem otvorila firmu. Ja se vodim kao vlasnik i osnivac, ali usmeno izmedju nas firma je zajednicka. Zelim tu firmu da prevedem na njega i da izadjem iz cele price i treba mi pomoc kako to da uradim?! Hvala unapred

Poštovana,

kada kažete firma pretpostavljam da je u pitanju jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću( u daljem tekstu: Društvo), a vi ste u isto vreme i osnivač(član Društva) i direktor.

Prenos vlasništva nad Društvom je moguć putem Ugovora o prenosu udela, kojim vi kao Prenosilac vašem prijatelju kao Sticaocu prenosite udeo u društvu u iznosu od 100% udela, kao i sva prava i obaveze u vezi sa društvom. Ugovor o prenosu udela može biti sa naknadom ili bez naknade od čega zavisi poreski tretman ovog ugovora u Poreskoj upravi.

Prvi korak je da napravite Ugovor o prenosu udela i da ga overite kod nadležnog organa ( u sudu ili opštini).

Drugi korak je da odete u Agenciju za privredne registre i podnesete  potrebnu dokumentaciju kako bi ova promena izvršila u Registru.

Potrebno je da dostavite sledeću dokumentaciju:

1.   Uredno popunjena registraciona prijava – Zahtev za registraciju promene podataka o privrednom društvu (koju možete skinuti sa sajta APR-a  link

2.   Overeni ugovor o prenosu udela zaključen između prenosioca i sticaoca udela

3.   Fotokopija lične karte ili pasoša kao dokaz o identitetu za fizičko lice – člana koji pristupa društvu

4.   Dokaz o uplati naknade za promenu u iznosu od oko 2.000 dinara na račun APR-a.( uplatu možete izvršiti na šalteru pošte u Agenciji)

Podnošenje registracione prijave je potrebno izvršiti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, kako bi bila blagovremena..Ukoliko se registraciona prijava ne podnese u tom roku naknada za promenu iznosi 6.000 dinara.

U roku od pet dana od podnošenja registracione prijave, ukoliko su ispunjeni svi uslovi  APR donosi Rešenje o promeni vlasništva kojim će vaš prijatelj postati vlasnik Društva sa 100% udela.

Pretpostavljam da ste vi i direktor u Društvu pa će biti potrebno izvršiti i promenu zastupnika Društva.