Kako da kupim zajedničku prostoriju od saveta stanara?

Poštovani,

Pretvaranje zajedničkih prostorija u stambene ili poslovne regulisano je Zakonom o održavanju stambenih zgrada. ( “Službeni glasnik RS”, br. 44/95, 46/98, 1/01)

Istim zakonom (član 21.) je predviđena mogućnost  da se zajedničke prostorije pretvore u stambene ili poslovne prostorije pod sledećim uslovima:


1. Ukoliko su za to ispunjeni uslovi po propisima o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekata. (Za više informacija obratite se opštinskoj upravi na čijoj teritoriji se nalazi zgrada).

2. Ukoliko niko od vlasnika stanova, ili članova njihovih porodičnih domaćinstava nije zaintresovan       (stanari zgrade imaju pravo prvenstva u odnosu na treća lica).


Ukoliko su prethodna dva uslova zadovoljena, potrebno je da pribavite:

1. Pisanu saglasnost vlasnika stanova odnosno, drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne   površine stanova i drugih posebnih delova zgrade.

2. Odluku saveta zgrade, o izvođenju radova.

3. Da zaključite Ugovor sa savetom zgrade, koji mora biti overen u sudu i posebno sadrži sledeće elemente:

  • uslove pod kojima se daje na korišćenje zajednički deo zgrade,
  • podatke o zgradi,
  • podatke o radovima, prava i obaveze investitora i zgrade,
  • rokove za završetak izvođenja radova,
  • rokove za priključenje na instalacije u zgradi,
  • posebne obaveze za pojedine vlasnike, odnosno korisnike stanova i drugih posebnih delova zgrade,
  • pravne posledice u slučaju neizvršenja obaveza.

4.Ugovor između vas kao investitora i  saveta zgrade služi vam kao dokaz o pravu izvođenja radova.

5. Potrebno je da podnesete zahtev nadležnom organu opštinske uprave kako bi vam izdao odobrenje za izgradnju     (građevinsku dozvolu). Uz zahtev je neophodno da priložite ugovor koji ste zaključili sa savetom zgrade.