Da li postoji neko pravno srestvo povodom podnetog zahteva za zaštitu zakonitosti a protiv obaveštenja RJT-a Bgd, u kojem ne postoji pravna pouka. HVALA

Poštovani,

zahtev za zaštitu zakonitosti je vanredni pravni lek koji spada u “isključivo vlasništvo”  nadležnog javnog tužioca,  iz čega proizilazi da drugi  zainteresovani ne mogu uložiti ovo pravno sredstvo, niti mogu produžiti postupak pred nadležnim sudom ukoliko nadležni tužilac ne podigne zahtev za zaštitu nadležnosti.

Prema tome, ne možete uložiti pravno  sredstvo zbog toga što u obaveštenju od strane tužioca nije bilo pravne pouke.

Vas,

Pro Bono